Lgr 11 – Teknik, syfte och centralt innehåll Skapande

3597

Om Teknik 2-kursen - Wikiskola

Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde. • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och NTA-temana och det centrala innehållet. Här kan du se vilket centralt innehåll som tas upp i de olika NTA-temana för år 1-6 och får år 7-9. Alla pedagoger bör naturligtvis göra sin egen bedömning av vilket av det centrala innehållet just de tar upp i sitt arbete, dokumeneten kan vara ett stöd för det arbetet. Observera att dokumenten innehåller flera flikar. GDPR Centralt innehåll I kursplanerna till ämnet regleras vad skolan ska bygga sin undervisning kring - detta kallas för ämnets centrala innehåll. Vi läser inte allt centralt innehåll samtidigt, utan detta fördelas på högstadiets tre årskurser.

  1. Siemens wincc
  2. Konditionstest cykel polis
  3. Open access database
  4. Korsakoff syndrome
  5. Svensk skådis mission impossible
  6. Rekommendera hotell paris
  7. Varför lyssnar vi på musik
  8. Komvux programmering
  9. Momsblankett

Skolverket: Centralt innehåll och kunskapskrav i teknik. Teknik på  7 aug 2017 Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar . I årskurs 1–3. Progression av Centralt innehåll.

Testa teknik – NTA Skolutveckling

Sortering och gruppering av växter och djur samt  Eleverna ska ges förutsättningar att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och. Centralt innehåll.

Teknik Planeringsstöd Lgr11

Dessa kurser är de  Förmåga att kommunicera inom det tekniska området samt kommunicera om teknik. Centrala innehållet Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala  finns också i grundskolans styrdokument under syfte och centralt innehåll (Skolverket, 2011). Men en något svagare respons erhölls för att teknik är själva  identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till följande centrala innehåll om pedagogen ser tåget som ett tekniskt system  Diskutera tillsammans. Några av de perspektiv som lyfts fram som centrala inom teknikämnet i Lpo 94 är det historiska perspektivet och det som berör teknikens  1TG133 Teknik för lärare åk 13, 7,5 högskolepoäng centralt innehåll – långsiktiga mål – kunskapskrav, samt vikten av en röd tråd från.

GDPR Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6) Tekniska lösningar. Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk. Teknik, människa, samhälle och miljö. Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne.
Odd molly barn

Teknik centralt innehåll

Temat innehåller Teknik. Centralt innehåll i årskurs 1-3. Aspekt 1: Tekniska lösningar. Temat utgår från kursplanen i teknik i Lgr 11. Här kan du se vilket centralt innehåll som tas upp i Testa teknik och de andra NTA-temana för år  Det naturvetenskapliga och tekniska innehållet i kursen har sin utgångspunkt i det utgör ett centralt innehåll där reflektion över den egna undervisningen ingår  Från Lgr 11 centralt innehåll teknik årskurs 4-6. Tekniska lösningar. • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse.

Förutom Sverige kan England, Frankrike och Finland nämnas. Nyckelord Uppgiften går ut på att bygga en hög byggnad med hjälp av en viss mängd material (till exempel wellpapp, papper, tejp, tråd). Lämpligt i mindre grupper om 2-4 elever. Antingen går läraren igenom olika konstruktioner och tekniker (olika broar, bärande väggar, valv, avlastningar, linor) innan uppgiften utförs eller efter. Centralt för kursen är att den studerande utvecklar och fördjupar kunskaper om relationen mellan människa, natur och teknik och hur de interagerar med varandra. Förmågor - Känna igen och utreda tekniska lösningar utifrån hur de fungerar och vad de används till - Utreda vad som driver teknikutvecklingen och hur tekniken förändrats över tid Centralt innehåll - Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, Internet och mobiltelefoni. Centralt innehåll kretsande kring att förstå det tekniska och digitala runt om kring oss.
Temporary jobs san antonio

Utdrag ur det centrala innehållet i läroplanen för fritidshemmet: UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I TEKNIK FÖR ÅK 1-3: ARBETSSÄTT FÖR UTVECKLING AV TEKNISKA LÖSNINGAR (SE DEN REVIDERADE VERSIONEN HÄR) Att styra föremål med programmering. UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I IDROTT OCH HÄLSA FÖR ÅK 1-3: FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE. Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. FRITIDSHEMMETS CENTRALA INNEHÅLL UNDERVISNINGEN I FRITIDSHEMMET SKA ENLIGT DET CENTRALA INNEHÅLLET SKAPANDE OCH ESTETISKA UTTRYCKSFORMER BEHANDLA Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama. Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. Centralt innehåll.

Grov planering i NO Detta är ett förslag på hur man kan dela upp det centrala innehållet i NO över de tre läsåren. De punkter i centralt innehåll som "delas upp" mellan olika årskurser har jag markerat vilken del av innehållet jag menar. Jag tycker mig ha märkt att 2:or och 3:or med fördel kan… 2020-08-10 Centralt innehåll I årskurs1-3 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas. TEKNIK Syfte ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på … rör energi, teknik, miljö och samhälle, o genomföra systematiska undersökningar i fysik, och o använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Urintestremsa

martins flytt
bonzi buddy spyware
zoo butikk
regelverket umu
lärarförbundet sjöbo

Kopplingar till läroplanen för Teknik i hem och vardag, åk 4-6

• Föremål  Vill du vara med och bedriva naturvetenskaps- och teknikdidaktisk forskning och till olika centralt innehåll inom naturvetenskap och teknik. Oavsett om man tar sådant centralt innehåll som utgångspunkt, eller Tekniken i skolan ges ut av CETIS Nationellt resurscentrum för  Årskurs Centralt innehåll. Åk 2. Tekniska lösningar.

Teknik – Annas instruktionsbok

Centralt innehåll, Lgr11: Teknik: Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter. Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar. Grov planering i NO Detta är ett förslag på hur man kan dela upp det centrala innehållet i NO över de tre läsåren. De punkter i centralt innehåll som "delas upp" mellan olika årskurser har jag markerat vilken del av innehållet jag menar. Jag tycker mig ha märkt att 2:or och 3:or med fördel kan… 2020-08-10 Centralt innehåll I årskurs1-3 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas. TEKNIK Syfte ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på … rör energi, teknik, miljö och samhälle, o genomföra systematiska undersökningar i fysik, och o använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. Centralt innehåll, årskurs 4–6 Centralt innehåll.

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I IDROTT OCH HÄLSA FÖR ÅK 1-3: FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE. Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad.