8706

Redovisa minst två teorier kring hur Karl XII dog. Vem sköt honom? Sköt man honom med kulknappen? Sök information via läroboken och Internet och försök att se vem som står bakom informationen. Källa:Internet :att bedöma information utifrån källkritiska principer : Thuren, Torsten (författare) Stockholms universitet,Institutionen för mediestudier,Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) Strachal, George, 1946- (författare) Källa:Internet :att bedöma information utifrån källkritiska principer: Thuren, Torsten Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.

  1. Varför lyssnar vi på musik
  2. Preliminär skatt 2021
  3. Utdelning nordea 2021
  4. Vad är västra muren

Tendens. Beroende. Tid. 28 September 2016. Källkritik och vetenskaplig hederlighet Källkritiskt tänkande ligger i tiden – att kolla källan har blivit viktigare än någonsin. Stadsarkivet erbjuder en föreläsning om källkritik där bland annat de källkritiska principerna tas upp.

källkritik Källkritiska principer. Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess Ett förändrat källkritiskt ansvar. Internet har inneburit en revolution beträffande tillgången på information. Framväxt och utveckling.

En kritisk inställning Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9. Checklistan innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben. Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som lyfts i kursplaner och ämnesplaner. Det är också en förmåga som krävs för att kunna hantera den informationsmängd vi möter. Lyssna Ladda ner som PDF. De skall använda sig av de källkritiska principerna närhet, beroende och tendens.

Framväxt och utveckling. En kritisk inställning Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9. Checklistan innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben. Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som lyfts i kursplaner och ämnesplaner. Det är också en förmåga som krävs för att kunna hantera den informationsmängd vi möter.
Ta bort mottagare swedbank mobil

Källkritiska principer

Berätta om principen tid. Beskrivning Sådana källor innebär att stora källkritiska krav ställs på varje internetanvändare, och de är olämpliga eller tveksamma som källor för uppsatser. Den som får sin information enbart från internet, i synnerhet från sociala medier, riskerar att hamna i en filterbubbla där endast vissa perspektiv visas. • Fyra källkritiska principer: • 1.

Ge eleverna i uppgift att parvis eller i smågrupp källkritiskt granska tre olika sajter med nyhetsinnehåll. Informera eleverna om att de kan behöva leta på andra platser än enbart de givna sajterna för att hitta svar på de källkritiska frågorna. 2. De källkritiska principerna blir lätt en checklista som prickas av utan någon djupare analys av innehållet (och en analys kräver dessutom en lite djupare kunskapsbas). Och kan man över huvud taget använda samma källkritiska principer på ”gammelmedia” (böcker och artiklar) som på nya digitala medier, som skapas under helt andra förutsättningar, t ex bloggar, tweets och wikis. Vad är källkritik? ”Det är en samling metodregler för att avgöra vad som är sant, eller åtminstone sannolikt, i den information vi möter.
Norska svenska kronan

Källkritik på Internet Vi behöver bedöma trovärdigheten hos allt vi ser, hör och läser, oavsett om det rör sig om någonting din kompis säger, något du läser i en faktabok De principer vi har till vår hjälp med det källkritiska tänkandet är: Äkthet – Att källan är det den utger sig för att vara. Tidssamband – Att källans berättelse har skett tidsmässigt nära händelsen den beskriver. Orsaksbevisning – källkritiska principer avseende motstridiga sakkunnigbedömningar Andersson, Håkan Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law. De skall använda sig av de källkritiska principerna närhet, beroende och tendens. Dessa principer kan förslagsvis skrivas upp på tavlan eller presenteras på skärm/duk. Källkritiska principer (förslag på text): Hur samtida och nära är källan? - Närhet. Ju närmare i tid och rum källan är till händelsen den beskriver desto bättre.

Analysen av de båda källorna kommer jag analysera enligt de fyra källkritiska kriterierna. insikter kring källkritiska frågor och principer som ”avsändare” ”tendens”, och ”ny/gammal” och ”värdeord” i en digital kontext; insikt i allmänna källkritiska metoder som gäller utanför internet.
E mats

kreditkarte sparkasse
burmeister virginia tech
akut tandläkare uddevalla
snipping tool mac
häktet flemingsberg
peter hagell hkr

Äkthet.

Vidare får vi insikt i några centrala källkritiska principer. Dessutom undersöks på vilka källkritiska sätt som media och medialiseringen av politiken kan komma att påverka ungas politiska deltagande.

Kriterier för Historia C kursen enligt Skolverket: Mål eleven ska uppnå efter avslutad kurs. Eleven skall kunna förklara ett historiskt skeende från skilda historiska perspektiv och med olika historiesyn kunna tillämpa källkritiska principer på både historiskt och dagsaktuellt material ha… - tillämpa källkritiska principer vid värderandet av information (3) - planera och formulera en guide i källkritik för en specifik målgrupp (4) Värderingsförmåga och förhållningssätt - kritiskt reflektera kring de demokratiska utmaningar som det nya medielandskapet har skapat (5) Pris: 299 kr. häftad, 2011. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp boken Källa: internet av George Strachal, Torsten Thurén (ISBN 9789140673947) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans.