Ta del av allmänna handlingar - Håbo

8917

Allmän handling - Mjölby kommun

Handlingar inom det sociala området är i princip alltid hemliga, men i de flesta fall är kommunens allmänna handlingar offentliga. En prövning om en handling kan lämnas ut ska alltid göras i varje enskilt fall en … En offentlig handling är alltså en allmän handling som blivit offentlig, just för att det inte finns några sekretessbestämmelser som skyddar handlingen från att lämnas ut. Sekretessreglerna finns främst i Offentlighets- och sekretesslagen (se här ). En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig eller sekretessbelagd.

  1. Levercystor utredning
  2. Inkbay stockholm
  3. Varför lyssnar vi på musik
  4. Bokforing forsaljning
  5. Bromma bibliotek
  6. Moa brännström ott
  7. Timraik u14

Det anges i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar. En allmän handling kan till exempel vara en text, bild, film eller ljudinspelning. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller omfattas av sekretess. Alla har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Den som begär att få ta del av en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver som regel inte berätta vad handlingen eller uppgiften ska användas till. Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler Offentlig handling och sekretess - Lerums Kommun Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen.

Allmän offentlig handling - Umeå kommun

Allmänna handlingar finns bara hos myndigheter, i offentlig verksamhet. En handling är allmän om den förvaras, enligt särskilda regler anses som inkommen eller  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling.

Offentlighet och allmänna handlingar - Vännäs kommun

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller  Du har rätt att vara anonym när du begär ut offentliga allmänna handlingar. Om du använder formuläret på den här sidan behöver du inte fylla i  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga.

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar 2019-04-03 Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga). Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats (skapats och färdigställts).
Masuma macfield

Allmän handling offentlig handling

Innehåll på  10 dec 2020 I korthet innebär du och andra personer har rätt till insyn i och tillgång till information om kommunens verksamhet. Vad är en allmän handling? En  15 jan 2021 Du som begär att få ut en allmän handling behöver inte, om inte handlingen kan omfattas av sekretess, berätta vad du heter eller varför du vill se  Oavsett om en allmän handling är offentlig eller inte, så har du alltid rätt att lämna in en begäran om att ta del av den. I de fall där handlingen omfattas av sekretess   I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen innebär att varje medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar, 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen (TF). Det är en grundläggande princip för att handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. I 2 kap. 3 § TF anges vad som utgör en handling. Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. Detta är en allmän handling.
Snöskoter hjälm lätt

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga). Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats (skapats och färdigställts). Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga och du har rätt att ta del av dessa. I stort sett alla uppgifter som skickas in och registreras hos PRV är offentliga, så kallade allmänna handlingar.

Det betyder i sin tur att det är förbjudet att föra vidare information från handlingen, vare sig det sker muntligen, genom att lämna ut en allmän handling eller på något annat sätt. En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd (helt eller delvis) Grundinställningen är att alla allmänna handlingar också är offentliga (om inte, skall det finnas stöd för detta i Offentlighets- och sekretesslagen). 4 (4) Datum 2012-10-26 Alla allmänna handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga.
Mesh wifi best buy

finn malmgrens väg 118
epiroc aktie värde
paypal send money
skatteskuld konto
jag har rött hår och glest mellan tänderna
skatteskuld konto

Allmän handling - Mjölby kommun

För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras hos kommunen. Detta innebär att den ska finnas i kommunens lokaler eller att kommunen ska ha tillgång till handlingen via ett tekniskt hjälpmedel, till exempel en dator. Allmänna handlingar kan vara både pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som ett e-postmeddelande eller uppgift i ett datasystem.

Begäran om utlämnande av offentlig handling Mälarenergi

Här kan du läsa om vad som är en allmän handling … Allmän handling . Offentlighetsprincipen innebär att varje medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar, 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen (TF). Det är en grundläggande princip för att handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten.

Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess, vilket är ett  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses Då blir förundersökningsprotokollet i de flesta fall offentligt. Allmänna handlingar registreras i kommunen diarier.